l

  home

l

  kerssies

l

  contact
T E K E N I N G E NS C H I L D E R I J E NR E L I Ã ‹ F S
Z E E F D R U K K E N
M O N U M E N T A A L
1
2
3
4
5
6

from Holmlandsklit 2


Vanaf het strand de duinen in. Zandvlagen scherp tegen de naakte kuiten. Ik kijk naar het spel van de wind met het duinzand. Droge delen zand worden weggeschuurd, terwijl vochtiger delen in gestapelde dunne lagen blijven liggen. Terwijl ik kijk ontstaat het begin van een vrijstaande vorm… Ik meet de richting en de snelheid van de wind elk uur. Ik meet de ontstane vormen zo nauwkeurig mogelijk. Denemarken, Holmsland Klit. Zomer 1980