l

  home

l

  kerssies

l

  contact
T E K E N I N G E NS C H I L D E R I J E NR E L I √ č F SZ E E F D R U K K E NM O N U M E N T A A L
Over mijn werk

Na de AKI heb ik mij ontwikkeld tot een conceptueel soort kunstenaar.
 
Met behulp van de zeefdruktechniek ontstonden een aantal imaginaire voorstellen tot het doen van reusachtige ingrepen in de aarde en omgeving.
Zo werd het voorstel gedaan de San Andreasbreuk bij San Francisco met enorme betonnen nieten te hechten ter voorkoming van een aardbeving ter plekke.
De zeefdruk bestaat uit verschillende voorstellingen, is gedeeltelijk schematisch en voorzien van summiere technische aanduidingen.
Ook werd op de zelfde wijzevoorgesteld een enorme tampon aan te brengen in de Vesuvius bij Napels in Italië. Ook hier de locatie, technische tekeningen, enz.
Om de gevolgen van toekomstige opwarming van de aarde tegen te gaan, vooral rond de evenaar, werd voorgesteld door satellieten aangedreven luxaflexen in een baan om de aarde te brengen om plaatselijk enige afkoeling teweeg te brengen.

Rond 1980 vond de Expedition de Cote d’Azur plaats. Een expeditie die ten doel had de juiste kleur blauw van de zee ter plekke te bepalen aan de hand van weersomstandigheden en kleurstalen. Monsters van het water werden genomen teneinde geanalyseerd te worden. Ter plaatse werd een plaquette op de rotsen aangebracht.

In de duinen aan de Deense kust ontstond een interessant verschijnsel. Het had stevig geregend en nu begon er een straffe wind op te steken. De wind droogde het zand om het vervolgens gedeeltelijk weg te blazen. Zo begonnen merkwaardige vormen te ontstaan in het duinzand. Ik besloot het proces te volgen, windrichting en windsnelheid te meten en vast te leggen.
Uiteindelijk zwakte de wind af, waarna ik de ontstane vormen fotografisch heb vastgelegd en zo nauwkeurig mogelijk gemeten.

Deze registratie werd gedocumenteerd in zes lijsten waarin foto's, locatie werd aangegeven met een kaartje, van enkele vormen werden technische tekeningen gemaakt, het proces van de weersomstandigheden schematisch vastgelegd.

Hierna ontstond de zeefdrukserie “Windweefsel”. Met behulp van weerlijsten betrokken van het KNMI (weerlijsten drukken in cijfers de uurlijks gemeten weersomstandigheden uit gemeten in automatische weerstationsdoor het gehele land) werd een grafische weergave gemaakt van de windsnelheid op één plaats gedurende één jaar. De grafiek werd vervolgens in stukken van 24 uur geknipt die onder elkaar werden geplaatst. Hierdoor ontstond een “weefsel” van lijnen dat een jaar wind uitdrukt. De serie bestaat uit vier delen Lente, Zomer, Herfst en Winter.

In (natuur)stenen vindt men dikwijls één of meerdere witte lijnen. De (kiezel)lijnen zijn daar ooit in het geologisch proces ontstaan. Soms vormen deze witte lijnen een soort tekens naar het lijkt. Voor de zeefdrukserie getiteld “Steentekens” zocht ik er vier geschikte uit. Permuteerde ze onderling in alle mogelijke combinaties en plaatste deze permutaties vervolgens in een bepaalde ordening. De serie bestaatuit zeven delen.

In 1984 werd het project “Coloured water” uitgevoerd. Uit één van de vele kleine bronnen waaruit de rivier de Rijn ontspringt in Zwitserland, werd een watermonster genomen. Het water was kleurloos. De rivier volgend werd na elke 50 km opnieuw een watermonster genomen. Na het Bodenmeer is het water heel lichtgrijs, voorbij de stad Bazel begon het geel te worden. De rivier verder volgend kleurt dit geel naar troebel groenig en vervolgens naar bruin…

Het experiment werd niet geschuwd. Binnen het thema “Verplaatsing in Ruimte” werd een groepje jonge koeien volgens een patroon binnen een weiland verplaatst.
Ergens in de duinen van Denemarken heb ik mijzelf verplaatst. Van zonsopgang tot zonsondergang verplaatsend in de richting van de zon metd e snelheid van 1 meter per uur.
Een soortelijke verplaatsing uitgevoerd met behulp van de auto vanuit de woonplaats. Start zonsopgang. Voortdurend met zoveel mogelijk gelijke snelheid rijden in de richting van de zon. Zo komt men nog eens ergens! De gevolgde route op een kaart getekend laat een fraaie kromme zien.

Een enkel project bleek een maatje te groot qua uitvoering. Het plaatsen van witte palen op van te voren nauwkeurig bepaalde plaatsen op de meridiaan van 9 graden Oosterlengte tussen Italië en Noorwegen, dusdanig dat alle palen t.o.v. elkaar parallel staan was de opzet. Vier van de tien palen werden geplaatst. ( Lees verder hierover inkranten bericht van Gé Tol ter gelegenheid van tentoonstelling in Zutphen).

In 1990 nam ik deel aan de manifestatie “Drijf en Bedrijf” gehouden te Hardenberg op het water van de rivier de Vecht. Een twintigtal kunstenaars was gevraagd een tijdelijk kunstwerk te realiseren dat zo’n 6 weken op het water van de Vecht zou moeten blijven drijven. Mijn bijdrage bestond uit een drijvende moestuin. Vijf witte boten waarvan mast en overig tuigage bestond uit bonenstaken (zoals die welke men gebruikt in de tuinbouw). Naast sperziebonen die op de boten tegen de stokken groeiden waren de boten verder gevuld met groenten die men in een moestuin vindt. Tomaten, aardbeien, rabarber, sla, enz. enz.

In Münster, Duitsland, werd in 1991 een internationale monumentale beeldende kunstmanifestatie gehouden.Thema Sport en Kunst. Mijn bijdrage bestond uit een enorme met goudkleurige verf beschilderde houten figuur in kopstand.

Een andere leuke manifestatie vond in 1992 plaats in Rishon le Zion te Israël. Hier waren een aantal kunstenaars uit verschillende landen uitgenodigd om ter plekke een ruimtelijk kunstwerk te realiseren met behulp van de plaatselijke industrie en gemeente. Mijn bijdrage bestond uit twaalf konijnen van diverse formaten, van 50 cm. tot 1,20 m. uitgevoerd in 10 mm. plaatstaal die in een ruimtelijke opstelling in een park geplaatst werden.

Rond 1998 ben ik begonnen aan een serie werken op basis van weerkundige verschijnselen als luchtdruk, windsnelheid, windrichting, temperatuur, neerslag, bewolking e.d. van een bepaald jaar. De weerkundige gegevens had ik indertijd betrokken van het KNMI te De Bilt. Elk werk beslaat de periode van een maand.
De weersomstandigheden bepalen volkomen de vorm en kleur van elk werk.
Er staat momenteel een website op stapel (coproductie met Jos van der Zalm webdesign), waarbij het moeizame handwerk van omzetting van gegevens in vorm en kleur in no-time door een computer wordt gedaan. Weersgesteldheid van een bepaalde periode volgens een programma omgezet in een uniek kunstwerk!

De laatste tijd houd ik mij o.a. bezig met tekeningen op papier, gemaakt met behulp van een tekenprogramma. Ook ben ik bezig met de ontwikkeling van werk, gebaseerd op bewerking van in natuurstenen voorkomende tekens, waarmee ik uiteindelijk monumentale muurtekeningen denk te kunnen realiseren.